ETİK KURALLARIMIZ

ethics İnşaat Proje Yönetimi disiplinleri, iş kapsamının doğası gereği yatırımlarla ilgili hukuki ve idari düzeni sağlayarak, müşterilerini teminat alına almaktadır. Ancak Sözleşme Yönetimi ile tesis edilen bu koruma kalkanının kısmen dahilinde, kısmen de dahilinde olmayan – bir başka deyişle yazılı olmayan – “uyulması gereken ahlaki / etik kurallar da bulunmaktadır.

Bu Etik Kurallar, Proje Yönetimi sorumluluğunu taşıyan Kurum, Kuruluş ve Kişilerin genel taahhüdü olmalıdır ki, müşteriler ve iş kapsamı, optimum fayda sağlanması hedeflenirken görünür olmayan zararlarla mağduriyet yaşamasınlar.

GEMDSE Proje Yönetim, yayımladığı Etik Kurallara her daim uymayı taahhüt eder. Bu Kurallar, Uluslararası Enstitülerin yayımladığı çerçeveyi kapsamakla birlikte, şirket kültürümüzün de getirdiği “uyulması gereken kurallardır.” Her bir çalışanımız ve iş ortağımız bu kurallar ve taahhütle hareket eder.

ETİK KURALLARIMIZ ve TAAHHÜDÜMÜZ

EŞİTLİK VE ADALET

 • Karar verme sürecinde şeffaflık gösteririz.
 • Çıkar çatışmalarını ilgili paydaşlara bildiririz.
 • İşimizi yaparken tarafsız ve objektifliğimizi sürdürürüz.
 • Kurumsal olmayan bilgiye erişim hakkına sahip olan herkese bu hakkı kullandırtırız.
 • Yeterliliği olan özellikli istekliler için fırsat eşitliği sağlarız.
 • Adam kayırma ve rüşvet gibi kişisel yaklaşımlara dayanarak eylemde bulunmayız.
 • Irk, cinsiyet, yaş, din, milliyet veya engellilik durumuna göre ayrımcılık yapmayız.
 • Organizasyonun kurallarını kayırma veya önyargı olmaksızın uygularız.

YETERLİLİK VE SORUMLULUK

 • Üstlendiğimiz taahhütleri yerine getiririz. Yeterli olmadığımız işlerde yer almayız.
 • Aldığımız kararlar toplum, kamu güvenliği ve çevre yararınadır.
 • Bilgi, deneyim, yetkinlik ve niteliklerimize uygun görevleri kabul ederiz.
 • Planlamanın temel ilkelerine uygun biçimde, hata yaptığımızda, sahiplenir ve derhal düzeltmeleri yaparız.
 • Başkaları tarafından yapılan hataları fark ettiğimizde uygun kişilerle paylaşırız. Hatalarımız ve neden olduğu sonuçlarla ilgili sorumluluğu alırız.
 • Bize emanet edilen tescilli veya gizli bilgiyi koruruz.
 • Profesyonel aktivitelerimizi düzenleyen politika, kural ve kanunlar hakkında kendimizi bilgilendirir ve bunlara uyarız.
 • Etik veya yasal olmayan davranışı yönetime ve gerekirse davranıştan etkilenenlere bildiririz.

İÇTENLİK VE DÜRÜSTLÜK

 • İşin selametine zarar verecek ve inanmadığımız bilgileri yaymayız.
 • Gerçeği ciddiyetle anlamaya çalışırız.
 • Zamanında doğru bilgi veririz.
 • İletişim ve davranışlarımızda samimiyiz.
 • Taahhüt ve sözlerimizde iyi niyetliyiz.
 • Başkalarının doğruyu söylerken kendilerini güvende hissedeceği bir ortam yaratırız.
 • Başkalarını yanıltacak davranışta bulunmayız; yanıltıcı veya yanlış cümleler, gerçeğin tamamını söylememek, kapsam dışı bilgi vermek veya gerekli bilgiyi saklamak gibi.
 • Başkalarına veya kendimize kişisel çıkar sağlamak amacıyla dürüst olmayan davranışta bulunmayız.

GÜVENİRLİLİK VE SAYGI:

 • Başkalarının görüşlerini anlamak amacıyla dikkatle dinleriz.
 • Aynı şekilde karşılık alamasak bile profesyonel davranışımızı koruruz.
 • Çatışma veya anlaşmazlık yaşadığımız insanlarla doğrudan iletişime geçeriz.
 • İyi niyetle arabuluculuk yaparız.
 • Deneyim veya konumumuzun gücünü başkalarının karar veya hareketlerini etkileyerek kişisel çıkar sağlamak için kullanmayız.
 • Başkalarına karşı gayrı medeni davranışta bulunmayız.
 • Başkalarının mülkiyet haklarına saygı duyarız.

 

Yoruma kapalı.