Fizibilite Danışmanlığı

Yatırımınızın her anında elinizin altında bir referans noktası olsun!

GEMDSE Proje Yönetimin fizibilite çalışması bir referans noktasıdır. Projenin; hedefleri, kapsamı, yapılan varsayımlar, kısıtlamaları, bütçe, maliyet, kaynaklarını inceler; teslim, başarı kriterleri, proje aşamaları uygulanabilirlik, zaman çizelgeleri, stratejileri, riskleri ve sorumlulukları raporlar. Gerekli bilgiler ve senaryolar geniş bir yelpazede sunulur, çalışmalar müşteri veya proje ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
GEMDSE Proje Yönetim tarafından tarafından yapılan fizibilite çalışmaları teknik ve/veya mali konularda derlendikten sonra yüksek güvenlikli sunucularda saklanarak, her an müşterinin istediği diğer disiplinlere bilgi olarak aktarılmak üzere hazırda bekletilir.

İyi bir fizibilite çalışması, Müşteriye yatırımın yapılması kararında dayanak sağlamakla birlikte, yatırımın ileriki dönemlerinde de bir referan noktası olarak kolaylıkla kullanılabilir. Her safha için ölçülebilir ve yönetilebilir bilgiler içerir. Buna ek olarak, değerli bir Fizibilite Çalışması genellikle toplam proje maliyetlerini azaltacaktır. Sadece bütçe tutarları ve insan gücü düzeyleri açısından olası proje ihtiyaçlarını vurgular, ama aynı zamanda risk azaltma stratejisinin formülasyonuna da yardımcı olur.

Yoruma kapalı.