Maliyet ve Hakediş Danışmanlığı

Paranızı rastlantının eline bırakmayın!

project managementGEMDSE Proje Yönetim, yatırımın herhangi bir safhasında, belli kriterlerle yaptığı önerilerle, maliyet, iş ilerlemesi, yönetim ilkeleri ve  deneyime dayalı nihai kararlar ve muhtelif konularla ilgili değerlendirmeler sunmaktadır. Her işlem ve faaliyetleri üzerinde tam şeffaflık garantimiz altındadır. Sıkı maliyet kontrolü ile, tüm proje döngüsünde en iyi değerin eldesi için çalışır. İnşaat projelerinin muhtelif aşamalarında; proje takip, izleme ve değerlendirme konularına ( ayrıca -> monitoring & evaluation ) özel olmak üzere, Kamu ve özel sektör tecrübemizden gelen güçle, mali disiplin ögeleri, proje yönetim ilkeleri, bütçelendirme ve finans parametreleri ile sağlıklı nakit akış  takibi ve önerileri yapılabilmektedir.

İlgili Hizmetler

  • Proje öncesi, başlangıç ​​ve tasarım aşamasında sırasında Stratejik Danışmanlık
  • Sermayeye dayalı proje başlangıcı ve ihale aşamalarında tavsiye ve işletme maliyeti Danışmanlığı.
  • Tam proje döngüsü sırasında (herhangi bir safhada veya tamamında) Proje maliyet yönetimi
  • İzleme ve proje döngüsü üzerinde inşaat bütçe kontrolü Tedarik ve maliyet kontrolü

GEMDSE Proje Yönetim, tüm satın alma işlemlerinin tam bir şeffaflık ilkesi ile Müşterisinin işletme ve satın alma politikaları uyumlu olacak sistemin organizasyonunu sağlar. Bu organizasyonun güvenilir tarafı olmayı taahhüt eder. Tedarik ile ilgili resmi raporlama sistemleri proje başlamadan öncesinden işin yapımı sırasında maliyet ve program kontrolü de dahil olmak üzere geniş bir safhada sunulmaktadır. Ayrıca, ihale sonuç, izleme ve ödeme / hakediş uygulamalarının takibi de bu bölüm hizmetinin içeriğindedir.
Proje döngüsü üzerinde inşaat bütçelerinin kontrolü büyük önem taşımaktadır. Tedarik ve maliyet kontrolü standart çalışma prosedürlerinin bir parçasıdır. Ayrıntılı maliyet değerlendirmeleri, proje maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Yatırımların yaşam döngüsünde hedeflenen gelirler, işletme maliyetleri gibi uzun dönemli finansal hesaplar nihai yatırım maliyeti (initial cost) ile doğrudan alakalıdır.

Yoruma kapalı.