Proje Yönetimi

Zamanında, bütçe dahilinde ve istenen kalitede!

inşaat proje yönetimiProje Yönetim Nedir?

Proje yönetimi, organize ve özel amaçlı projelerin hedeflerinin, zamanında, plananlanan bütçe dahilinde, istenen kalitede ve spesifik amaçların eldesinde gerçekleşmesini sağlamak için kaynakları ve tüm unsurları yöneten, planlama disiplinidir. Proje yönetimi, gerçekleştirilecek projelerin üzerinde tam yetki ile çalıştırılırsa, belli sistematik dahilinde planlanmış hedeflerin tamamını gerçekleştirebilir.

Proje Yönetimi Altındaki Sorumluluklar;

 • Arazi Geliştirme
 • Proje Planlama ve Dizayn Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Malzeme Tedarik Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi (Tüm teklif ve uygulama dokümanının sistematiğini belirlemek, oluşturtmak ve yönetmek)
 • İhale Danışmanlığı
 • Kalite Yönetimi
 • İş Güvenliği Yönetimi
 • Rollerin ve Sorumlulukları Tanımlanması, Organize Edilmesi ve Yönetimi
 • Proje Denetim kurallarının uygulanarak disiplinler arası iletişimin sağlanması ve Yönetimi
 • Risk Yönetimi (Sözleşmede, tasarımda ve yapısal elemanlarda anlaşmazlıklara ve aksaklıklara yol açabilecek unsurların belirlenmesi)

GEMDSE Proje Yönetim, proje dizaynından önceki safhadan işin teslim edilmesine kadar ki süreci, “işveren ile birlikte koordineli olarak” proje döngüsünün tamamında gerçekleştirebilir. Bu süreçte; edinilmiş tecrübe ve kazanılan bilgi etkili biçimde kullanılır, müşteriler bu deneyimden objektif ve optimum yarar sağlayacak şekilde bilgilendirilir.

GEMDSE Proje Yönetimin birincil ilkesi, projelerin tanımlarının yapılması, hedef ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli bir disiplin olan Proje Uygulama Planının -PEP- (Project Execution Plan) kullanılmasıdır. Bundan sonra, proje safhası boyunca görev programı (task schedule) uygulaması kontrol edilerek risk azaltma stratejisi (risk mitigation) uygulanır.

Vazgeçilmez biçimde ihtiyaç duyulan şeffaflık prensipleri (projenin tüm disiplinlerinin yanı sıra, dizayn mimarı ve yüklenicilerin belirlenmesi dahil), Müşterinin sürekli bilgisi dahilinde ve PEP kriterleri ile uyumlu olacak şekilde yürütülmektedir. Bu husus hayati önem taşımaktadır.

Oluşturulan detaylı ve takip edilebilir bütün planlamalar ve programlar; ihalelerden, şantiye toplantılarına, dizayn kriterlerinden önemli imalatlara kadar proje süresince ihtiyaç duyulacak kilometre taşlarını (milestones) ihtiva etmekle birlikte, proje gruplarının belli kriterlerle seçilmesi ile her türlü yüklenici/müteahhit ve/veya malzeme ihalelerini de kapsamaktadır.

GEMDSE Proje Yönetim; uluslararası yönetim kriterleri tecrübesi ile edindiği proje ve inşaat yönetimi anlayışı sayesinde müşterilerine belirlenmiş bütçe dahilinde ve zamanında iş teslimi yapılmasını organize edebilmektedir.

 

Yoruma kapalı.