Tasarım Yönetimi

Kaliteden ödün vermeden ve hedefinizden uzaklaşmadan maliyeti düşürmek mümkündür!

des_man

Tasarım Yönetimi Danışmanlığı, yeni proje veya renovasyon v.b. amaçlı proje yapılırken, münferit veya müşterek anahtar proje disiplinlerinin, müşterinin teknik ve işletmeye yönelik stratejileri ile koordinasyonunu sağlar. Bununla birlikte tasarımın inşaat aşaması ile uyumu, Resmi Mevzuat gerekliliklerini temini gibi değerli sonuçları sunar.

GEMDSE Proje Yönetim, Tasarım Yönetimi sürecinin entegre bir sistem olarak inşaat ve mevzuat disiplinlerine uyumunu sağlar. Böylece kapsamlı revizyonlar gerekliliğini minimuma indirir.

Değer mühendisliği yorum kalitesi veya performans gereksinimlerinden ödün vermeden maliyetleri azaltmak için alternatif tasarım veya inşaat teknolojisi önerilerek, tasarım ve inşaat nedeniyle gereksiz olacak maliyetler tanımlanır. GEMDSE Proje Yönetim, kapsamlı tasarım değerlendirmelerini koordine eder ve raporlar.

Tasarım değerlendirmede, operasyonel ihtiyaçlar, genel bakım, çevresel etkiler, enerji ve kaynak kullanımının optimize edilmesi gibi unsurlar da etüt edilir. Normal olarak tüm bu unsurların tasarım aşamasında değerlendirilmesi, dahası yapılacak inşaat uygulaması ile entegre edilmesi önem taşımaktadır.

Yoruma kapalı.